24 Aralık 2020 - GENEL

3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararları

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazetede 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlanmıştır.
Bilindiği üzere evvelce yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvuru imkanı tanınmış, böylelikle Covid-19 zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulamasından ancak 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri ve çalışanları faydalanabilmekteyken, bu tarihe kadar başvurusu bulunmayan ve bu tarihten sonra faaliyete geçen işverenlere de, 01.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunma hakkı tanınmıştı. İşbu defa yayımlanan 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma başvuru süresi 31.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yine 27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Covid-19 zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti. 23.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ise sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığını düzenlemektedir.

3316 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı
3317 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı