Enerji ve Madencilik Hukuku

Aydın & Aydın, elektrik, rüzgar, doğal gaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sektördeki başlıca iştigal konuları olarak enerji santralleri, petrol, gaz ve maden sıralanabilmektedir.

Enerji sektöründeki sözleşmeler konusunda uzmanlaşan Aydın & Aydın, sektörün önemli özelleştirmelerinde de hukuki danışman olarak yer almıştır.

Enerji ve Madencilik Alanında Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları

  • Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri
  • EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
  • Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri
  • Emission reduction purchase agreement (ERPA)
  • İmtiyaz sözleşmeleri
  • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
  • Üretim paylaşım sözleşmeleri
  • Vergi dağıtım sözleşmeleri
  • Lisans sözleşmeleri

Aydın & Aydın Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Aydın & Aydın, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.