30 Nisan 2021 - GENEL

3930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla İş Kanunu kapsamında olsun veya olmasın her türlü işçinin iş sözleşmesinin feshine ilişkin yasaklılık durumu 17.05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine dek uzatılmıştır. Fesih yasağının geçerli olacağı bu uzayan süre için de işverenlikler işçiyi tek taraflı şekilde kısmen ya da tamamen ücretsiz izne çıkarma hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde ücretsiz izne ayrılan işçilere Fondan aynı şartlarla nakdi ücret desteği sağlanmaya devam edilecektir.

İlgili belgeye buradan ulaşabilirsiniz.