6 Eylül 2021 - GENEL

Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 06.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 03.09.2021 tarihinde 81 İl Valiliği’ne gönderdiği Genel Yazı ile;
Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerin, işyerlerinde karşılaşabilecekleri risk ve tedbirlere dair yazılı şekilde bilgilendirilmeleri,
Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının ayrıca bildirilmesi,
Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 06.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının istenebileceği, test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı
Bildirilmiştir.

Konuya ilişkin hazırlanan bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.