11 Mayıs 2020 - COVID-19

ISTAC Tarafından Tahkim Yargılamalarında Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları Yayınlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ülkemizde gerek Türk hükümeti nezdinde gerekse bağımsız kurum ve kuruluşlarca önlemler alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) hastalığın bulaşma riskinin asgariye indirilmesi amacıyla, katılımcıların fiziksel olarak bir araya gelmeden telekonferans veya video konferans marifetiyle duruşma yapabilmelerine imkan sağlayan “Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları”nı yayınlamıştır.