1 Aralık 2020 - GENEL

Kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvuru imkanı tanınmıştır.

01.12.2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazetede 3238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır. Karar başvuru süresinin uzatılması ve 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvuru imkanı tanıması açısından dikkat çekicidir. İlgi kararla Covid-19 zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulamasından ancak 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri ve çalışanları faydalanabilmekteyken, bu tarihe kadar başvurusu bulunmayan ve bu tarihten sonra faaliyete geçen işverenlere de01.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunma hakkı tanınmıştır.

Ayrıca kararda Covid-19 pandemisi sebebiyle evvelce kısa çalışma başvurusu bulunan işyeri çalışanlarına gerçekleştirilecek ödemelerde, ilk bir hafta için ödenek ödenmeme hükmünün tekraren uygulanmayacağı ve uzayan kısa çalışma döneminin tamamı için ödenek ödeneceği belirtilmiştir.

Karar kapsamındaki ödeneklerin işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği de yinelenmiştir.

İlgili dökümanı görüntülemek için tıklayınız..