16 Ağustos 2021 - GENEL

Yayınlanan 2020/357 sayılı Kurul Kararı ile…

Bilindiği gibi Kişisel Verileri Koruma Kurumu, resmi internet sitesinde aralıklarla geçmiş tarihli Kurul kararı özetlerini yayımlamaktadır. Bu kapsamında yayınlanan 2020/357 sayılı Kurul Kararı ile “Taşeron personelinin, veri sorumlusu konumundaki sigorta şirketinin ekranlarına erişim yetkisini kullanarak müşterilerin poliçe bilgilerini, kendisine atanan kurum e-posta adresinden şahsi e-posta adresine aktarımı ve yaşanan bu ihlale dair veri sorumlusunun idari sorumluluğu” hususları inceleme konusu edilmiştir.

Karara dair hazırlanan bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.