3 Nisan 2020 - COVID-19, GENEL

Kurum İçi İşlemler ile Dava Süreleri Hakkında Türk Patent ve Marka Kurumu Duyurusu

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesi (“Geçici Madde”) uyarınca; COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında olmak üzere, yargı alanındaki...

DEVAMINI OKU
31 Mart 2020 - COVID-19, GENEL

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun COVID-19 Salgınına Yönelik Aldığı Tedbirler

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum“), 19 Mart ve 20 Mart 2020 tarihlerinde yayınladığı duyurular ile COVID-19 salgınının önlenmesi için çeşitli tedbirler almıştır.

DEVAMINI OKU
31 Mart 2020 - COVID-19, GENEL

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyan Dönemlerinde Değişiklik Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) 22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) (“Tebliğ”) ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel...

DEVAMINI OKU
31 Mart 2020 - COVID-19, GENEL

7226 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Mart 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı

7226 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Mart 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) mükerrer 31080...

DEVAMINI OKU
31 Mart 2020 - COVID-19, GENEL

Gelir İdaresi Başkanlığı Covid-19 ile Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru Yapmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Covid-19 ile Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru Yapmıştır Gelir İdaresi Başkanlığı, 19 Mart 2020 tarihinde internet sitesinde yayınladığı duyuruda Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında bazı tedbirleri aldığını duyurmuştur. Söz konusu duyuruda yapılan...

DEVAMINI OKU
25 Mart 2020 - COVID-19, GENEL

COVID-19’un İş Hukuku Kuralları Ve Uygulamalarına Etkisi

COVID-19, bilinen adıyla Koronavirüs’ün 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmesi ve ülkemizde görülen vakaların da artış göstermesiyle birlikte, Devlet tarafından alınan önlemler uyarınca, birçok işveren de işyerleri bakımından çeşitli ve benzer uygulamalara geçme hususunda bireysel değerlendirmeler yapmak...

DEVAMINI OKU
24 Mart 2020 - COVID-19, GENEL

COVID-19 Tehdidi Karşısında Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı, COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla şirketlerin genel kurul toplantıları hakkında kararlar almıştır 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca, anonim ve limited şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının, ilgili faaliyet döneminin sona ermesinden itibaren üç...

DEVAMINI OKU
23 Mart 2020 - COVID-19, GENEL

COVID-19: İcra Dairelerinde İşlemler Durdu

COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla icra dairelerindeki tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) uyarınca; COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan...

DEVAMINI OKU
22 Mart 2020 - COVID-19, GENEL

COVID-19 Tehdidi Karşısında Yönetim Kurullarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine Düşen Görevler

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19, ülkemizde de gündemin ilk sıralarında kendisine yer bulmaya devam ediyor. Bu ölümcül salgın hastalığın yalnızca bireyler açısından değil, aynı zamanda şirketler açısından da çok önemli sonuçlar doğurduğunu ve doğurmaya devam edeceğini söylemek...

DEVAMINI OKU