28 Temmuz 2021 - COVID-19, GENEL

2021/407 sayılı Kurul Kararı ile…

Bilindiği gibi Kişisel Verileri Koruma Kurumu, resmi internet sitesinde aralıklarla geçmiş tarihli Kurul karar özetlerini yayımlamaktadır. Bu kapsamında yayınlanan 2021/407 sayılı Kurul Kararı ile “Veri sorumlusu nezdinde muhafaza edilen kişisel verileri havi dosyaların, veri sorumlusu çalışanlarınca işyeri dışına...

DEVAMINI OKU
13 Temmuz 2021 - COVID-19, GENEL

2021/190 sayılı Kurul Kararı ile “Veri sorumlusu bünyesindeki çalışanın…

Bilindiği gibi Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi internet sitesinde aralıklarla geçmiş tarihli Kurul karar özetlerini yayımlamaktadır. Bu kapsamında yayınlanan 2021/190 sayılı Kurul Kararı ile “Veri sorumlusu bünyesindeki çalışanın,ilgili kişiye ait kişisel verilere kurumdaki görevinden fayda sağlayarak erişmesi ve...

DEVAMINI OKU
2 Haziran 2021 - COVID-19, GENEL

2020/124 sayılı Kurul Kararı ile “Veri sorumlusu bünyesindeki çalışanın, ilgili kişiye…

Bilindiği gibi Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi internet sitesinde aralıklarla geçmiş tarihli Kurul karar özetlerini yayımlamaktadır. Bu kapsamında yayınlanan 2020/124 sayılı Kurul Kararı ile “Veri sorumlusu bünyesindeki çalışanın, ilgili kişiye ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması...

DEVAMINI OKU
18 Mayıs 2021 - COVID-19, GENEL

2020/212 sayılı Kurul Kararına dair tanzim..

Bilindiği gibi Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar özetleri aralıklarla Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu kapsamında yayınlanan 2020/212 sayılı Kurul Kararına dair tanzim olunan bilgi notu ekte paylaşılmaktadır. Buradan indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU
30 Nisan 2021 - COVID-19, GENEL

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu…

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Covid 19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çek ibrazı, kambiyo takipleri ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol...

DEVAMINI OKU
30 Nisan 2021 - COVID-19, GENEL

2020/435 sayılı Kurul Kararının incelenmesine dair bilgi notumuz

Bilindiği gibi Kişisel Verileri Koruma Kurumu geçmiş tarihli Kurul karar özetlerini aralıklarla yayımlamaktadır. Bu kapsamında yayınlanan 2020/435 sayılı Kurul Kararının incelenmesine dair bilgi notumuz eklice paylaşılmaktadır. İlgili belgeyi görüntülemek için tıklayınız.

DEVAMINI OKU
30 Nisan 2021 - COVID-19, GENEL

3930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla İş Kanunu kapsamında olsun veya olmasın her türlü işçinin iş sözleşmesinin feshine ilişkin yasaklılık durumu 17.05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine dek uzatılmıştır. Fesih yasağının geçerli olacağı...

DEVAMINI OKU
29 Nisan 2021 - COVID-19, GENEL

29.04.2021 tarih ve E-89780865-153-7705 sayılı Genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından 29.04.2021 tarih ve E-89780865-153-7705 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelgede; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde sokağa çıkma yasağından muaf...

DEVAMINI OKU
26 Nisan 2021 - COVID-19, GENEL

3910 sayılı Cumhurbaşkanı kararı

23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazetede 3910 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır. Bilindiği üzere 19.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Covid-19 zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu defa...

DEVAMINI OKU
19 Nisan 2021 - COVID-19, GENEL

KVKK 08/10/2020 tarihli ve 2020/769 sayılı karar özeti

14.04.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun(Kurul) 08/10/2020 tarihli ve 2020/769 sayılı karar özeti yayımlanmıştır. Bahse konu karar, eski çalışana ait özlük kayıtlarının ve bilhassa sağlık verilerinin işlenmesine dair şartların irdelenmesi bakımından dikkat çekicidir. Başvurucunun eski işvereni olan şirketi...

DEVAMINI OKU