10 Mart 2021 - COVID-19, GENEL

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarih ve 31419 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yönetmeliğin uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işlere, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasına ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına dair düzenlemelerine ekli bilgi notumuzda yer verilmektedir....

DEVAMINI OKU
9 Mart 2021 - COVID-19, GENEL

31418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı

09.03.2021 tarih ve 31418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İş Kanunu kapsamında olsun veya olmasın her türlü işçinin iş sözleşmesinin feshine ilişkin yasaklılık durumu 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılmıştır. Fesih yasağının geçerli olacağı bu uzayan...

DEVAMINI OKU
22 Şubat 2021 - COVID-19, GENEL

31400 sayılı Resmi Gazetede 3556 sayılı Cumhurbaşkanı kararı

19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazetede 3556 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır. Bilindiği üzere 23.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Covid-19 zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği süresi 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu defa...

DEVAMINI OKU
8 Şubat 2021 - COVID-19, GENEL

Uzaktan çalışmada iş sağlığı ve güvenliği Hk.

Bilindiği gibi Koronavirüs(COVID-19) Pandemisinin çalışma hayatına en büyük etkilerinden biri uzaktan çalışma modelini benimseyen işletmelerin sayısındaki artış olmuş, bu yolla salgının işyeri ve çalışan sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek, işyerinde hastalığın görülme ve yayılımını kontrol altında tutmak, iş...

DEVAMINI OKU
20 Ocak 2021 - COVID-19, GENEL

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlularının kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlularının kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. İlaveten aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi sırasında “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine riayet edilmeli,...

DEVAMINI OKU
30 Aralık 2020 - COVID-19, GENEL

30.12.2020 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ve 4857 say. İş kanunu geçici madde

3344 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla İş Kanunu Geçici Madde 10 kapsamında belirlenen iş sözleşmesinin feshine ilişkin yasaklılık durumu 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Fesih yasağının geçerli olacağı süre için de işverenlikler işçiyi tek taraflı şekilde kısmen ya da tamamen ücretsiz...

DEVAMINI OKU
24 Aralık 2020 - COVID-19, GENEL

3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararları

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazetede 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlanmıştır. Bilindiği üzere evvelce yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvuru imkanı tanınmış, böylelikle...

DEVAMINI OKU
1 Aralık 2020 - COVID-19, GENEL

Kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvuru imkanı tanınmıştır.

01.12.2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazetede 3238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır. Karar başvuru süresinin uzatılması ve 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvuru imkanı tanıması açısından dikkat çekicidir. İlgi kararla Covid-19 zorlayıcı...

DEVAMINI OKU
1 Aralık 2020 - COVID-19, GENEL

Koronavirüs ile ilgili Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hk.

01.12.2020 tarihli Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Sokağa Çıkma Kısıtlamaları - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri ile Koronavirüs pandemisinin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol...

DEVAMINI OKU
25 Haziran 2020 - COVID-19, GENEL

KVKK’dan VERBİS’e 3 Ay Erteleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) 23 Haziran 2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuru ile COVID-19 salgınının iş dünyasında yarattığı olumsuz etkileri dikkate alarak Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

DEVAMINI OKU