14 Mayıs 2020 - COVID-19, GENEL

Covid-19 Salgınının Gayrimenkul Mevzuatına Etkileri

COVID-19 salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020’den bu yana, birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul mevzuatında da önemli değişiklikler yapıldı. Hem salgından kaynaklanabilecek mağduriyetleri gidermek hem de sektörün genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gayrimenkul mevzuatına yeni düzenlemeler...

DEVAMINI OKU
12 Mayıs 2020 - COVID-19, GENEL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun COVID-19 Salgınına Yönelik Aldığı Yeni Tedbirler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), ekonomik aktivenin küresel COVID-19 salgını nedeniyle yavaşlaması nedeni ile bankaların Türk Lirası ile yapacakları belli işlemleri kapsayan yeni tedbirler almaya devam etmektedir.

DEVAMINI OKU
11 Mayıs 2020 - COVID-19, GENEL

ISTAC Tarafından Tahkim Yargılamalarında Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları Yayınlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ülkemizde gerek Türk hükümeti nezdinde gerekse bağımsız kurum ve kuruluşlarca önlemler alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda...

DEVAMINI OKU
30 Nisan 2020 - COVID-19, GENEL

COVİD-19 Dönemindeki Yeni Torba Kanun Düzenlemeleri

Birçok kanun nezdinde değişiklikler getiren Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

DEVAMINI OKU
24 Nisan 2020 - COVID-19, GENEL

COVID-19 Salgını Sebebiyle Kar Payı Dağıtımına Sınırlama Getirildi

COVID-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7244...

DEVAMINI OKU
20 Nisan 2020 - COVID-19, GENEL

2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilmesine İlişkin Süreler Uzatılmıştır

Vergisi Beyannamelerinin Verilmesine ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesine İlişkin Süreler Uzatılmıştır.

DEVAMINI OKU
16 Nisan 2020 - COVID-19, GENEL

7226 Sayılı Kanunla Covid-19 Salgını Nedeniyle Mali ve Finansal Tedbirler İçeren Yasal Düzenlemeler Yapılmıştır

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak üzere önemli tedbirler içeren düzenlemeler yapılmıştır.

DEVAMINI OKU
15 Nisan 2020 - COVID-19, GENEL

Sermaye Piyasalarında COVID-19 Salgınına Yönelik Alınan İlave Tedbirler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), COVID-19 salgınının küresel piyasalarda yarattığı risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan adımların etkinliğini artırmak amacıyla bankalar ve sermaye piyasası kurumlarını kapsayan birtakım ilave tedbirler...

DEVAMINI OKU
14 Nisan 2020 - COVID-19, GENEL

Covid-19 Nedeniyle Bazı Sektörler İçin Mücbir Sebep İlan Edilmiş ve Vergisel Ödevler Ertelenmiştir

COVID-19 salgınının etkileri doğrultusunda, 17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler...

DEVAMINI OKU
8 Nisan 2020 - COVID-19, GENEL

Kişisel Verilerin Korunması Açısından COVID-19 İşyeri Tedbirleri

COVID-19’un Türkiye’deki etkisinin artmasıyla birlikte, iş yerlerine girişlerde çalışan ve ziyaretçilere COVID-19 semptom gözlemi ya da aynı amaçla bilgi toplanması veya sağlık kontrolü yapılması gibi tedbirler alındığı görülmektedir. COVID-19 tedbirleri kapsamında yapılan semptom kontrolleri, kişisel verilerin ve kişisel...

DEVAMINI OKU