20 Ocak 2021 - COVID-19, GENEL

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlularının kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlularının kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. İlaveten aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi sırasında “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine riayet edilmeli,...

DEVAMINI OKU
30 Aralık 2020 - COVID-19, GENEL

30.12.2020 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ve 4857 say. İş kanunu geçici madde

3344 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla İş Kanunu Geçici Madde 10 kapsamında belirlenen iş sözleşmesinin feshine ilişkin yasaklılık durumu 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Fesih yasağının geçerli olacağı süre için de işverenlikler işçiyi tek taraflı şekilde kısmen ya da tamamen ücretsiz...

DEVAMINI OKU
24 Aralık 2020 - COVID-19, GENEL

3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararları

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazetede 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararları yayımlanmıştır. Bilindiği üzere evvelce yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvuru imkanı tanınmış, böylelikle...

DEVAMINI OKU
1 Aralık 2020 - COVID-19, GENEL

Kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvuru imkanı tanınmıştır.

01.12.2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazetede 3238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır. Karar başvuru süresinin uzatılması ve 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvuru imkanı tanıması açısından dikkat çekicidir. İlgi kararla Covid-19 zorlayıcı...

DEVAMINI OKU
1 Aralık 2020 - COVID-19, GENEL

Koronavirüs ile ilgili Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hk.

01.12.2020 tarihli Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Sokağa Çıkma Kısıtlamaları - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri ile Koronavirüs pandemisinin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol...

DEVAMINI OKU
25 Haziran 2020 - COVID-19, GENEL

KVKK’dan VERBİS’e 3 Ay Erteleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) 23 Haziran 2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuru ile COVID-19 salgınının iş dünyasında yarattığı olumsuz etkileri dikkate alarak Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

DEVAMINI OKU
10 Haziran 2020 - COVID-19, GENEL

Bankaların Yurt Dışındaki Finansal Kuruluşlar ile Gerçekleştirdikleri Belli Türk Lirası İşlemlerine Yönelik Kısıtlamalara Getirilen Muafiyetler

BDDK, Türk Lirası cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve Türk Lirası cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini sağlamak amacıyla, 20 Mayıs 2020 tarihli ve 9031 sayılı kararı almıştır.

DEVAMINI OKU
27 Mayıs 2020 - COVID-19, GENEL

Ticari Elektronik İleti Onayların İleti Yönetim Sistemi’ne Aktarım Süresi Ertelendi

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) E-ticaret Bilgi Platformu üzerinden yayımladığı 23 Mayıs 2020 tarihli duyuru ile ticari elektronik iletilerin gönderimi için alınmış onayların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) yüklenme süresini 31 Ağustos 2020 tarihine kadar erteledi.

DEVAMINI OKU
14 Mayıs 2020 - COVID-19, GENEL

Covid-19 Salgınının Gayrimenkul Mevzuatına Etkileri

COVID-19 salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020’den bu yana, birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul mevzuatında da önemli değişiklikler yapıldı. Hem salgından kaynaklanabilecek mağduriyetleri gidermek hem de sektörün genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gayrimenkul mevzuatına yeni düzenlemeler...

DEVAMINI OKU
12 Mayıs 2020 - COVID-19, GENEL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun COVID-19 Salgınına Yönelik Aldığı Yeni Tedbirler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), ekonomik aktivenin küresel COVID-19 salgını nedeniyle yavaşlaması nedeni ile bankaların Türk Lirası ile yapacakları belli işlemleri kapsayan yeni tedbirler almaya devam etmektedir.

DEVAMINI OKU